x
w o r l d t r a d e e x c h a n g e
Logo

Ngân hàng doanh nghiệp

Ngân hàng, thị trường vốn và tư vấn

Bộ phận Tư vấn, Thị trường Vốn và Ngân hàng của TMC cung cấp phạm vi quan hệ toàn diện và bộ sản phẩm và dịch vụ đầy đủ nhằm nỗ lực trở thành đối tác tài chính tốt nhất có thể cho các khách hàng tổ chức của mình. TMC tận dụng bề rộng của mạng lưới toàn cầu chưa từng có để đáp ứng nhu cầu huy động vốn từ nợ của khách hàng và cung cấp dịch vụ mua bán sáp nhập và liên quan đến cổ phần
giải pháp tài chính chiến lược.

Giao dịch của TMC Sự thành công

Từ các đợt phát hành và trao đổi đầu tiên đến các giao dịch xuyên biên giới và các cấu trúc mang tính bước ngoặt đầu tiên, hồ sơ theo dõi của chúng tôi về việc thực hiện thành công các giao dịch trong cả điều kiện thị trường sôi động và đầy thách thức là minh chứng cho cam kết không ngừng của TMC trong việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao nhất cho khách hàng . Bằng cách phục vụ các công ty này, chúng tôi giúp họ phát triển, tạo việc làm và giá trị kinh tế tại quê nhà và cộng đồng trên toàn thế giới.

Ngân hàng doanh nghiệp DỊCH VỤ

 • Giải pháp tài chính doanh nghiệp
 • Công ty phái sinh
 • Thị trường vốn cổ phần
 • Thị trường vốn hạng đầu tư
 • Thị trường vốn tài chính đòn bẩy
 • Quản lý trách nhiệm pháp lý
 • Tài chính có cấu trúc
 • Các khoản cho vay có kỳ hạn doanh nghiệp
 • Cho vay vốn lưu động
 • Tài chính mua lại

Dịch vụ tài chính Giới thiệu chung

 • Chứng khoán dựa vào tài sản (ABS)
 • Chứng khoán thế chấp (MBS)
 • Bán bớt Khoản vay Doanh nghiệp
 • Chuyển nhượng Khoản vay Trực tiếp
 • Dịch vụ quản lý tiền mặt
 • Dịch vụ thương mại toàn cầu
 • Tài khoản hiện tại
 • Thị trường toàn cầu
 • Ngân hàng doanh nghiệp
 • Xuất hóa đơn thu tiền
 • Tư vấn LC xuất khẩu
 • Chuyển tiền trước đối với hàng xuất khẩu

Nhập khẩu và ngoại hối DỊCH VỤ

 • Thư tín dụng nhập khẩu
 • Bộ sưu tập hóa đơn nhập khẩu / Hóa đơn trực tiếp / Chuyển tiền trước đối với hàng nhập khẩu
 • Tín dụng của Người mua / Tín dụng của Nhà cung cấp
 • Chuyển tiền trong và ngoài nước
 • Kiểm tra Bộ sưu tập / Mua hàng
 • Chiết khấu / Mua hóa đơn theo LC / Non-LC
 • Các giải pháp phòng ngừa rủi ro ngoại hối và dịch vụ tư vấn.

Tham gia cùng chúng tôi để mở ra các cơ hội tài trợ
và biến dự án của bạn thành hiện thực.

Hãy liên hệ với Prime Financial Group ngay hôm nay để khám phá cách chúng tôi có thể hỗ trợ hành trình dự án của bạn.

World Trade Exchange