WTE ĐƠN XIN VIỆC LÀM

Đây là những gì chúng tôi làm tốt hơn

Hình thức tuyển dụng

Vui lòng điền vào biểu mẫu này với thông tin chính xác vì chúng tôi sẽ xác minh thông tin được cung cấp

NGƯỜI LÀM ĐƠN CÓ THỂ ĐƯỢC YÊU CẦU ĐẢM BẢO VÀ CHỨNG MINH ĐỊA CHỈ TRƯỚC KHI ĐƯỢC NHÂN VIÊN

VUI LÒNG ĐIỀN VÀO CÁC LĨNH VỰC DƯỚI ĐÂY

Khả năng tiếng anh

Ngày / Giờ có sẵn để làm việc

Bạn có thể làm việc 7 ngày một tuần nếu được yêu cầu không?
Công việc mong muốn
Bạn có sẵn sàng chuyển chỗ ở cho công việc này không?
GIÁO DỤC & THÔNG TIN KHÁC

Đối với các bằng cấp học thuật và các tổ chức được liệt kê dưới đây

vui lòng gửi kèm bản scan của các chứng chỉ liên quan cho mỗi cơ sở khi gửi biểu mẫu này

LOẠI TRƯỜNG HỌC
TÊN TRƯỜNG HỌC

ĐỊA ĐIỂM (Địa chỉ gửi thư đầy đủ)

NGÀY
Cao học
Đại Học
Xe buýt. Hoặc trường Thương mại
Ngồi trường chuyên nghiệp
Bạn đã bao giờ bị kết án về một tội phạm?
CÁC BẠN THAM KHẢO

Vui lòng liệt kê hai tài liệu tham khảo của những người biết bạn rất rõ và đủ tin tưởng bạn, để có thể chứng thực tính cách của bạn và có thể đóng vai trò là người bảo lãnh cho bạn nếu chúng tôi yêu cầu, không phải là người thân hoặc người sử dụng lao động trước đây.

Bạn phải nêu rõ mối quan hệ của bạn với các tài liệu tham khảo của bạn hoặc cách bạn biết chúng.

Những người mà bạn liệt kê làm người giới thiệu phải là chủ doanh nghiệp hoặc cá nhân có trách nhiệm được tuyển dụng hữu ích trong các tổ chức có uy tín và có thể liên hệ khi cần thiết.

Kinh nghiệm làm việc

Vui lòng liệt kê kinh nghiệm làm việc của bạn trong năm năm qua bắt đầu từ công việc gần đây nhất của bạn. Nếu bạn tự kinh doanh, hãy nêu tên doanh nghiệp của bạn. Đính kèm thêm giấy, nếu cần thiết.

CÔNG VIỆC MỘT
Tên của nhà tuyển dụng
Tên người giám sát cuối cùng
Ngày làm việc
Từ
Đến
Lương
Mức lương khởi điểm
Lương thực lãnh
Địa Chỉ
Số điện thoại của nhà tuyển dụng của bạn
Chức vụ cuối cùng của bạn

Lý do rời đi (cụ thể)

Liệt kê các công việc bạn đã đảm nhiệm, các nhiệm vụ đã thực hiện, các kỹ năng được sử dụng hoặc học được, sự thăng tiến hoặc thăng tiến khi bạn làm việc tại công ty này.
CÔNG VIỆC HAI
Tên của nhà tuyển dụng
Tên người giám sát cuối cùng
Ngày làm việc
Từ
Đến
Lương
Mức lương khởi điểm
Lương thực lãnh
Địa Chỉ
Số điện thoại của nhà tuyển dụng của bạn
Chức vụ cuối cùng của bạn

Lý do rời đi (cụ thể)

Liệt kê các công việc bạn đã đảm nhiệm, các nhiệm vụ đã thực hiện, các kỹ năng được sử dụng hoặc học được, sự thăng tiến hoặc thăng tiến khi bạn làm việc tại công ty này.
CÔNG VIỆC BA
Tên của nhà tuyển dụng
Tên người giám sát cuối cùng
Ngày làm việc
Từ
Đến
Lương
Mức lương khởi điểm
Lương thực lãnh
Địa Chỉ
Số điện thoại của nhà tuyển dụng của bạn
Chức vụ cuối cùng của bạn

Lý do rời đi (cụ thể)

Liệt kê các công việc bạn đã đảm nhiệm, các nhiệm vụ đã thực hiện, các kỹ năng được sử dụng hoặc học được, sự thăng tiến hoặc thăng tiến khi bạn làm việc tại công ty này.
Chúng tôi có thể liên hệ với chủ cũ của bạn không?
Bạn đã tự mình hoàn thành đơn đăng ký này chưa?
Nếu không, ai đã làm
CÔNG VIỆC BỐN
Tên của nhà tuyển dụng
Tên người giám sát cuối cùng
Ngày làm việc
Từ
Đến
Lương
Mức lương khởi điểm
Lương thực lãnh
Địa Chỉ
Số điện thoại của nhà tuyển dụng của bạn
Chức vụ cuối cùng của bạn

Lý do rời đi (cụ thể)

Liệt kê các công việc bạn đã đảm nhiệm, các nhiệm vụ đã thực hiện, các kỹ năng được sử dụng hoặc học được, sự thăng tiến hoặc thăng tiến khi bạn làm việc tại công ty này.
Chúng tôi có thể liên hệ với chủ cũ của bạn không?
Bạn đã tự mình hoàn thành đơn đăng ký này chưa?
Nếu không, ai đã làm
DANH SÁCH TẤT CẢ BỘ KỸ NĂNG VÀ CÁC LĨNH VỰC KINH NGHIỆM CỦA BẠN
CHO CHÚNG TÔI ÍT NHẤT 10 LÝ DO TUYỆT VỜI TẠI SAO BẠN NGHĨ BẠN LÀ NGƯỜI TỐT NHẤT THÍ SINH CHO CÔNG VIỆC NÀY SO VỚI MỌI NGƯỜI KHÁC ĐĂNG KÝ CHO CÁC VỊ TRÍ CÙNG
TRẢ LỜI TẤT CẢ CÁC CÂU HỎI DƯỚI ĐÂY HOÀN TOÀN VÀ CHÍNH XÁC
22. Hoàn cảnh sống
VUI LÒNG ĐỌC KỸ
CHO PHÉP KIỂM TRA BỐI CẢNH CHO TÔI

Đổi lại việc xem xét đơn xin việc của tôi bằng cách World Trade Exchange Pte Ltd (sau đây gọi là “Công ty Trao đổi Thương mại”). Tôi đồng ý rằng:
Việc chấp nhận đơn đăng ký này không nhằm mục đích tạo ra một hợp đồng lao động thực tế hoặc ngụ ý.

Tôi cho phép điều tra tất cả các tuyên bố có trong ứng dụng này.

Tôi hiểu rằng việc trình bày sai hoặc bỏ sót các dữ kiện được yêu cầu là nguyên nhân dẫn đến việc sa thải bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tôi xin cho World Trade Exchange Công ty cho phép liên hệ với các trường học, các nhà tuyển dụng trước đây (trừ khi có chỉ định khác), các tài liệu tham khảo và những người khác, đồng thời phát hành World Trade Exchange Công ty khỏi bất kỳ trách nhiệm nào vì liên hệ như vậy.

(Đính kèm bản scan chữ ký của bạn trong trường 'Chữ ký của Người nộp đơn' bên dưới.

Đính kèm bản sao quét của bất kỳ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc bằng lái xe quốc gia nào của bạn mà bạn có chữ ký giống như chữ ký đính kèm bên dưới. Nó không được điều chỉnh ảnh theo bất kỳ cách nào)

Kích thước tải lên tối đa: 516MB
Kích thước tải lên tối đa: 516MB
Kích thước tải lên tối đa: 516MB